Կանոնադրություն

Կանոնադրություն
Համայնքները քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հիմնաքարերից մեկն են և որքան կայացած է համայնքն իր տեղական ինքնակառավարման համակարգով, այնքան ամուր են ժողովրդավարության կայացման հիմքերը երկրում: Ամեն մի համայնք, առկա խնդիրները միասնական ուժերով լուծելու, հանդուրժողականության օրինակ դառնալով` հզորացնում է պետությունը: Յուրաքանչյուր համայնք ընդհանուր առմամբ նման լինելով մյուսներին, միաժամանակ, իրենից ներկայացնում է առանձնահատուկ օրգանիզմ: ՏԻՄ-երը, գործելով ընդհանուր օրենսդրական դաշտի սահմաններում, պետք է կարողանան գտնել և կիրառել այն արդյունավետ մոտեցումը, որն անհրաժեշտ է և նպատակահարմար տվյալ համայնքի զարգացման համար: Եւ դրանում շատ կարևոր է տեղական իշխանության մարմինների դերը:
Սկսած 2004 ՀՀ-ում ստեղծվում են համայնքների միություններ, որոնց ստեղծման հիմքում ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքն է: Միությունները զբաղվում են համայնքային հիմնախնդիրների վերհանմամբ, միասնական, հանրային լուծումներ ստանալու, ՏԻՄ- բնակիչ կապի ու վստահության կայացման ուղղությամբ, նպաստում համայնքների զարգացմանը, համայնքի բեռի թեթևացմանը, միասնական համայնքային խնդիրների բացահայտմանն ու նպատակային ծրագրերի արդյունավետ իրականացմանը:

tumanjani kanonadruyjun

tumanjani kanonadruyjun1

tumanjani kanonadruyjun2

tumanjani kanonadruyjun3

tumanjani kanonadruyjun4

tumanjani kanonadruyjun5

tumanjani kanonadruyjun6

tumanjani kanonadruyjun7

tumanjani kanonadruyjun8

tumanjani kanonadruyjun9 

 Կանոնադրություն